Tässä osiossa käsitellään teatterin ja draaman historiaa länsimaissa, käydään läpi sen merkitystä ja vaikutuksia länsimaiseen kulttuuriin. Lisäksi kerrotaan modernista teatterista, draaman muutoksesta ja niistä merkkihenkilöistä, jotka ovat olleet tämän muutoksen takana.