Näytelmäkirjailijat ovat aina teksteissään seuranneet aktiivisesti omaa aikaansa ja näytelmät ovat sitä kautta kertoneet muun muassa erilaisista yhteiskunnan ilmiöistä. Tämä yhteiskunnallinen kantaaottavuus tuli mukaan näytelmäkirjallisuuteen erityisesti modernina aikana kirjailijoiden kuvatessa yhteiskunnan ongelmia ja näytelmiä kirjoitettiin yksilöiden näkökulman kannalta enemmän.

Henkilöhahmojen haasteet

Näytelmäkirjailijat kohtaavat työssään runsaasti haasteita esimerkiksi henkilöhahmojen kuvauksen suhteen. Kirjallisuudessa kirjailijan on aina mahdollista kuvata hahmon ajatuksia ja tunteita, halutessaan vaikka loputtomiin. Lukijalle jää harvoin epäselväksi hahmon ilo, suru, hämmennys tai inho. Näytelmäkirjailijan taas on onnistuttava kuvailemaan hahmon reaktiot niin, että ne välittyvät näytelmän yleisölle.

Tunteiden välityksessä on omat haasteet myös näyttelijälle, jonka on osattava eläytyä omaan hahmoonsa. Näytelmäkirjailijan on huomioitava se, että hahmo on näytelmässä lavalla, yleisön edessä ja pienet vivahteet ja tunnetilat eivät näy kauas yleisöön, vaan ne on osattava kirjoittaa vuorosanoihin ja hahmon tekoihin.

Esimerkkinä voidaan ajatella modernia näytelmää, jossa nuori henkilöhahmo viettää iltansa pelaten nettikasino Suomi– sivustolla ja onnistuukin yllättäen voittamaan jättipotin. Hän ei kuitenkaan osa päättää, mihin rahojaan käyttäisi. Toinen puoli hahmosta haluaa viettää hedonistista elämää ja tuhlata kaiken samantien, kun taas toinen haluaa säästää, ostaa mahdollisesti asunnon ja elää järkevästi rahojen kanssa. Hahmo kohtaa suuria sisäisiä ristiriitoja ja vajoaa jopa hulluuden partaalle. Näytelmäkirjailijan on osattava omassa tekstissään kertoa kaikki nämä tunteet erilaisten reaktioiden ja vuorosanojen keinoin.

Näytelmässä voidaan käsitellä myös esimerkiksi henkilöä, joka kärsii mielenterveysongelmista, mutta pyrkii piilottamaan ne, koska pelkää joutuvansa yhteiskunnassa hylkiöksi ja leimatuksi sairautensa johdosta. On ehdottomasti haastavaa saada tuotua kaikkia tällaisia tunteita ja pelkoja esille näytelmässä ja näytelmäkirjailijat käyttävätkin usein varsin luovia keinoja, saadakseen hahmoihin erilaista syvyyttä ja välittääkseen näytelmän yleisölle koetut tunteet.

Moderni teatteri tarjoaa vaihtoehtoja

Moderneina aikoina teatterissa ja näytelmäkirjallisuudessa on onneksi mahdollista käsitellä hyvinkin monipuolisia asioita, pelkäämättä liiaksi yhteiskunnallista leimautumista. Kannattaa myös pitää mielessä, että taiteen ei ole koskaan ollut tarkoituskaan olla kaikkien hyväksymää, vaan sen avulla voi herättää yhteiskunnallista keskustelua ja saada ihmisiä pohtimaan erilaisten asioiden merkitystä omassa elämässään ja yhteiskunnallisesti.