Näytelmäkirjailijat ovat erittäin tärkeässä osassa teatterissa, sillä he toimivat luovana voimana näytelmien taustalla. Itse näytelmän toteuttaminen vaatii luonnollisesti myös monien muiden panosta, kuten näyttelijöiden, ohjaajien, lavastajien, puvustajien ja tekniikan. Teatteriin kuuluu valtavasti myös muuta työvoimaa, joka ei näy itse näytelmän katsojalle, mutta on useiden eri tahojen harjoittelun ja suunnittelun tulos.

Näytelmäkirjailija toimii luomistyössä

Mikä tahansa näytelmä vaatii käsikirjoituksen ja usein näytelmäkirjailijat toimivat yksin tämän käsikirjoituksen taustalla. Monet näytelmät on kirjoitettu valmiiseen muotoon, sopimaan aivan suoraan näytelmäksi sellaisenaan, mutta toiset niistä vaativat muokkausta ja sovituksia istuakseen teatteriesityksiksi ja näytelmiksi. Nämä sovitukset voidaan tehdä joko näytelmäkirjailijan omasta toimesta, yhteistyössä ohjaajan kanssa tai muiden tahojen toimesta. On kuitenkin huolehdittava, ettei tekijänoikeuksia loukata ja näytelmäkirjailijan tai hänen edustajansa on hyväksyttävä muokattu versio.

Näytelmäkirjallisuutta voidaan ajatella myös täysin itsenäisenä kirjallisuuden lajina, jota on mahdollista myös lukea, ilman tarkoitusta tehdä siitä näytelmää. Usein näytelmäkirjallisuuteen on myös lisätty varsinaiset kohtaukset ja näytökset ja toisinaan kirjailija saattaa kuvailla, minkälaista tunnelmaa kohtauksiin on tarkoitus saavuttaa. Näytelmäkirjailijana toimiminen ei suinkaan kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta toimia esimerkiksi myös muiden tekstien tuottajana ja monet näytelmäkirjailijat ovat kirjoittaneet myös muunlaisia tekstejä, kuten proosaa ja runoutta. Monet näytelmäkirjailijat ovat toimineet teatterissa myös muissa töissä, kuten esimerkiksi ohjaajana, näyttelijänä tai molempina.

Näytelmäkirjailijat ja yhteiskunta

Monet näytelmäkirjailijat ovat toimineet myös erilaisina yhteiskunnallisina vaikuttajina ja tehneet paljon muutakin kuin ainoastaan kirjallisia töitä. Näytelmäkirjailijat ovat olleet esimerkiksi poliittisia tai uskonnollisia aktivisteja ja osa heistä on myös näytelmissään tuonut esille yhteiskunnan epäkohtia ja esimerkiksi vähemmistöjen asemaa. Näin tekivät muun muassa yhtenä modernin näytelmäkirjallisuuden ja draaman pioneereista pidetty Bertolt Brecht, joka tunnustautui vahvaksi kommunistiksi.

Monet näytelmäkirjailijat ovat saattaneet toimia myös vain sivutoimisina kirjailijoina ja olleet päätöiltään muun muassa toimittajia, tai vaihtoehtoisesti jossain täysin kirjoittamiseen liittymättömissä ammateissa, joissa he ovat nähneet ja kokeneet esimerkiksi naisten, työläisten tai eri yhteiskuntaluokkien asemaa. Nämä ovat luonnollisesti heijastuneet heidän teksteihinsä ja saaneet aikaan näytelmiä, jotka ovat parhaimmillaan muuttaneet maailmaa merkittävästi.